Home Atributii si Regulament
29 . 07 . 2021
Atributiile si Regulamentul Consiliului Local
Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local

CAPITOLUL I
Constituirea consiliului local


 Art.1.- (1) Potrivit legii, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor va avea loc sedinta de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor locali alesi si validati in functie, se face de catre prefect, prin ordin, in maximum 5 zile de la pronuntarea hotararii de validare.
La sedinta de constituire participa prefectul sau reprezentantul sau, precum si primarul sau dupa caz, candidatul declarat castigator la alegerile pentru functia de primar.
 (2) Validarea mandatelor candidatilor declarati alesi este conditionata de depunerea in termen a raportului financiar prevazut la art.25 din Legea 43/2003, la Curtea de Conturi.
 (3) Sedinta se desfasoara in conditii legale daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor locali alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza, in aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte 3 zile, in aceleasi conditii.
 (4) In situatia in care consiliul local  nu se poate reuni nici la a treia convocare din cauza absentei nemotivate a consilierilor locali, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor locali alesi care au lipsit nemotivat la cele 3 convocari. In cazul in care, locurile declarate vacante, potrivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate cu supleanti inscrisi pe listele de candidati respective, se organizeaza alegeri partiale pentru completare, in termen de 30 de zile, in conditiile Legii 67/2004.

Citeşte mai mult...
 
Atributiile Consiliului Local
    (1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităţi publice, locale sau centrale.
    (2) Consiliul local are următoarele atribuţii principale:
    a) alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, după caz; stabileşte, în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;
    b) aproba statutul comunei sau al oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului;
    c) avizează sau aproba, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala şi de cooperare transfrontaliera, în condiţiile legii;
    d) aproba bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;
    e) aproba, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;
    f) administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului;
    g) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau oraşului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; 
    h) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea
Citeşte mai mult...
 
CHESTIONARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive