Home
25 . 09 . 2021
Compartiment Cadastru  Email
Marţi, 09 Noiembrie 2010 21:24

Art. 1 Compartimentul Cadastru, este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a Primăriei municipiului Feteşti - Direcţia Urbanism, coordonat de arhitectul şef, cu următoarele atribuţiuni specifice
• efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie a terenurilor;
• întocmeşte procesele verbale de punere în posesie, conform prevederilor Legilor 18/ 1991, 1/2000, 247/ 2005 şi 15/ 2003;
• întocmeşte procesele verbale de delimitare pentru predarea suprafeţelor reconstruite potrivit prevederilor legii 169/ 1997, 1/2000 şi 247/ 2005;
• înaintează documentaţia spre verificare Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa pentru întocmirea titlurilor de proprietate;
• constituie şi actualizează evidenţa proprietarilor imobiliari;
• efectuează măsurători topografice pentru persoanele fizice şi juridice în vederea delimitării parcelelor;
• răspunde de rezolvarea, în condiţiile legii, a contestaţiilor pe probleme de cadastru şi fond funciar;
• întocmeşte documentaţia necesară în vederea schimburilor de terenuri dintre primărie şi persoanele fizice;
• prelucrează datele topografice din teren pentru întocmirea sau modificarea planurilor de situaţie;
• se ocupă de actualizarea anuală a evidenţei fondului funciar din domeniul privat al municipiului Feteşti, precum şi al fondului funciar al localităţii;
• răspunde de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentele întocmite;
• asigură întreţinerea planurilor cadastrale;
• răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care au acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;
• îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii trasate prin acte administrative de către persoane ierarhic superioare;
• participă la lucrările comisiei de atribuire a terenurilor potrivit prevederilor legii 15/ 2003.


 

 
CHESTIONARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive