Home
13 . 04 . 2021
Directia Dezvoltare - ANUNTURI


Anunt de licitatie
Joi, 10 Martie 2016 20:55
   1. Informatii generale privind proprietarul:
    Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
             2. Informatii generale privind obiectul licitatiei:
         a. Procedura aplicata pentru constituirea  dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 12 din 28.01.2016 si H.C.L. nr. 13 din 28.01.2016 .
          b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie cu titlu oneros  pentru :  -1. terenul  situat in  Fetesti,  str. Călărasi, vecin. bl. MAN3-MAN6, ce apatine domeniului privat al Consiliului Local Fetesti.  si are  destinatia pentru activitaii de prestari servicii;
         -2. terenul  situat in  Fetesti,  zona Piațetă Gară, lot.2, ce apatine domeniului privat al Consiliului Local Fetesti.  si are  destinatia pentru activitaii de prestari servicii.
              c. Suprafata teren:  conform extrasului de carte funciara.
              d. Durata dreptului de superficie este de   25  ani.
            3. Informatii privind documentatia de atribuire:
           a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, camera 6, incepind cu data de  14.03.2016.
             b. Cheltuieli de instituire a dreptului de superficie:
                     - certificat de urbanism                9,00lei.
                     - caiet de sarcini                         100,00lei
                     - taxa de participare                    200,00lei
                     -garantia de participare              500,00lei
             c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,73lei/mp/an  (1-725,00lei/an si 2-498,00lei/an)                
             d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 28.03.2016, ora  12.  
           4. Informatii privind ofertele:
            4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 29.03.2016, ora 14.
            4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
         Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, camera 1 – Registratura.
            4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
           5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
                30.03.2016, ora  11,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
           6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  10.03.2016.        
                                                            
 PRIMAR,
 Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Nr. 16.637 / 30.12.2015
Miercuri, 30 Decembrie 2015 22:43
A N U N T privind atribuirea contractului de servicii SERVICII DE PAZA
                      
AUTORITATEA CONTRACTANTA :  U.A.T. Municipiul Fetesti, cu sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, Nr.595, Bl.CF3, Sc.A,  Et.2-4.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Negociere fara publicare a unui anunt prealabil, conform anexa 2B

CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE :Servicii de Paza in mun.
Fetesti in anul 2016, Cod CPV:79713000-5

DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  21.12.2015

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut

NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  1

DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : S.C. Strajeri Security S.R.L.
cu sediul in Fetesti , str. Siretului,  nr. 2, bl. A1, sc.A, et. 1, ap.4, telefon/fax: 0243/230.321

PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  166.896 lei.

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Nr. 15.862 / 10.12.2015
Joi, 10 Decembrie 2015 21:16
PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A
„ Servicii de paza”  in municipiul Fetesti, in anul 2016

AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et. 2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI: „Servicii de paza” in municipiul Fetesti, in anul 2016.

SURSA DE FINANTARE: Bugetul local

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.4 , Birou achizitii

CLARIFICARI : Se pot obtine de  la sediul UAT Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.4 , Birou achizitii

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 21.12.2015, ora: 10:00 la sediul Primariei Fetesti, Registratura.

DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 21.12.2015, ora: 11:00, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, et.4, Sala de sedinte

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt de licitatie - Calarasi
Joi, 26 Noiembrie 2015 22:38
1. Informatii generale privind proprietarul:
    Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
2. Informatii generale privind obiectul licitatiei:
a. Procedura aplicata pentru constituirea  dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 141 din 27.10.2015.
b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie cu titlu oneros  pentru teren.  Terenul  pentru licitatie, este situat in  str. Călărași, nr. 503-505, apatine domeniului privat al Consiliului Local Fetesti.  si are  destinatia pentru activitati de prestari servicii.
c. Suprafata teren:  conform extrasului de carte funciara.
d. Durata dreptului de superficie este de   25  ani.
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, camera 6, incepind cu data de  03.12.2015.
b. Cheltuieli de instituire a dreptului de superficie:
                     - certificat de urbanism                31,67lei.
                     - caiet de sarcini                         100,00lei
                     - taxa de participare                    200,00lei
                     -garantia de participare              500,00lei
c. pretul minim de pornire a licitatiei: 1,15lei/mp/an                  
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 14.12.2015, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 15.12.2015, ora 14.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
16.12.2015, ora  11,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  26.11.2015.        
                                                               
PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt licitatie - Unirii

 1. Informatii generale privind proprietarul:
    Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
2. Informatii generale privind obiectul licitatiei:
a Procedura aplicata pentru constituirea  dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului :  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 134 din 30.09.2015.
b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie cu titlu oneros asupra terenului.  Terenul  pentru licitatie este situat in str. Călărași, zona Spital Anghel Saligny, lot 1, apatine domeniului privat al Consiliului Local Fetesti  si este  destinat pentru activitaii comerciale.
c. Suprafata teren :  conform extrasului de carte funciara.
d. Durata dreptului de superficie este de   25  ani.
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, camera 6, incepind cu data de  25.11.2015.
b. Cheltuieli de instituire a dreptului de superficie:
                     - certificat de urbanism                  9,00lei.
                     - caiet de sarcini                         100,00lei
                     - taxa de participare                    200,00lei
                     -garantia de participare               500,00lei
c. pretul minim de pornire a licitatiei:  - pentru activitati comerciale este 36,94lei/mp/an (13.889,44lei/an)               
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 02.12.2015, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 03.12.2015, ora 14.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
                04.12.2015, ora 11,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  23.11.2015.        
                                                               

PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu

 
« ÎnceputAnterior1234UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 4
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive