Home
13 . 04 . 2021
Compartiment Cadastru  Email
Marţi, 09 Noiembrie 2010 21:24

Art. 1 Compartimentul Cadastru, este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a Primăriei municipiului Feteşti - Direcţia Urbanism, coordonat de arhitectul şef, cu următoarele atribuţiuni specifice
• efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie a terenurilor;
• întocmeşte procesele verbale de punere în posesie, conform prevederilor Legilor 18/ 1991, 1/2000, 247/ 2005 şi 15/ 2003;
• întocmeşte procesele verbale de delimitare pentru predarea suprafeţelor reconstruite potrivit prevederilor legii 169/ 1997, 1/2000 şi 247/ 2005;
• înaintează documentaţia spre verificare Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa pentru întocmirea titlurilor de proprietate;
• constituie şi actualizează evidenţa proprietarilor imobiliari;
• efectuează măsurători topografice pentru persoanele fizice şi juridice în vederea delimitării parcelelor;
• răspunde de rezolvarea, în condiţiile legii, a contestaţiilor pe probleme de cadastru şi fond funciar;
• întocmeşte documentaţia necesară în vederea schimburilor de terenuri dintre primărie şi persoanele fizice;
• prelucrează datele topografice din teren pentru întocmirea sau modificarea planurilor de situaţie;
• se ocupă de actualizarea anuală a evidenţei fondului funciar din domeniul privat al municipiului Feteşti, precum şi al fondului funciar al localităţii;
• răspunde de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentele întocmite;
• asigură întreţinerea planurilor cadastrale;
• răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care au acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;
• îndeplineşte orice alte sarcini şi atribuţii trasate prin acte administrative de către persoane ierarhic superioare;
• participă la lucrările comisiei de atribuire a terenurilor potrivit prevederilor legii 15/ 2003.


 

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive