Home Cariere Anunt nr 2140/02.03.2020
23 . 04 . 2021
Anunt nr 2140/02.03.2020
Luni, 02 Martie 2020 21:15
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 02.04.2020, respectiv 06.04.2020, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-IV, concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de executie (perioada nedeterminata) de inspector clasa I grad profesional superior in cadrul Directiei Economice – Serviciul Impozite si Taxe – Compartiment Executare Silita si Venituri:
   I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•depunerea dosarelor se face până la data de 23.03.2020 (02.03- 23.03.2020) la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•proba  scrisă se va desfăşura în data de 02.04.2020, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-III;
•interviul se va desfăşura în data de 06.04.2020, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-III.
    
   II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
   A .Generale
•conform prevederilor art.465 din OUG 57/ 2019 Codul administrativ.
   B.Conditii specifice:   
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice prevazute in fisa postului pentru care candideaza : minim 7 ani;
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata  absolvite cu diploma de licenta sau echivalente in domeniul stiintelor economice, juridice sau administrative

   III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

•    formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    curriculum vitae, model comun european;
•    copia actului de identitate;
•    copii ale diplomelor de studii, certificatelor si documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
•    copia carnetului de munca si dupa caz, adeverinte eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.  

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Sorin GAFITOI
 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive