Home Achizitii Anunt Nr. 6015/14.06.2017
23 . 04 . 2021
Anunt Nr. 6015/14.06.2017
Miercuri, 14 Iunie 2017 21:04
A N U N T
PRIVIND ACHIZITIONAREA DE   PRODUSE ADMINISTRATIVE de la intreprinderi sociale tip unitati protejate, reglementate conform Legii nr. 448/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

CODURI CPV :

- 15860000-4 : „Cafea, ceai si produse conexe”
- 15981000-8 : „Apa minerala”
- 15321000-4 : „Sucuri de fructe”


AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti,  judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI : Achizitionarea de produse administrative

Valoare estimata totala : 18.134,7 lei

CRITERIU DE ATRIBUIRE : pretul cel mai scazut.

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 21.06.2017, ora 15.00 la sediul Primariei Fetesti,  Compartiment Registratura.

Operatorii economici au obligatia de a oferta produsele conform specificatiilor solicitate in caietul de sarcini nr. 6014/14.06.2017, anexa la prezentul anunt.

Ofertele financiare se depun  la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.2, Compartiment Registratura pana la data-limita de depunere, urmand ca operatorul economic declarat cu oferta acceptabila sa inscrie ulterior oferta in catalogul electronic SEAP.

Primar,
Sorin GAFITOI

Anexa 1 (.pdf)
Aneax 2 (.pdf)
Caiet Sarcini Produse  Administrative (.pdf)
 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive