Home
20 . 10 . 2020
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
COMUNICAT - Biblionet

   Începând cu data de 06.09.2010 programul “Biblionet – lumea în biblioteca mea” este funcțional și la Fetești. Biblioteca municipală a fost dotată cu opt calculatoare, căști, webcam-uri, un scaner și o imprimantă.
   Prin acest program elevii și locuitorii municipiului vor beneficia de facilitățile unei biblioteci moderne, în care se pot întâlni, informa şi contribui la viaţa comunităţii.
   Biblionet înseamnă:
• Acces gratuit la internet;
• Redactare de documente, imprimare, scanare;
• Inscripționare CD/DVD;
• Asistență și instruire utilizatori noi;
• Videoproiecție;
• Servicii de arhivare și digitalizare;
• Jocuri instructiv educative;
• Sesiuni de formare ale utilizatorilor.
   Cei care doresc să beneficieze de facilitățile noului program se pot adresa la biblioteca municipală din Fetești Gară, la nr. de telefon 0243 / 361.621 – persoană de contact Jitaru Elena si la cea din Fetești Oras, la nr. de telefon 0243 / 369.319 – persoană de contact Spîrcaci Alexandrina.

Citeşte mai mult...
 
COMUNICAT - Sedinta Ordinara 26.08.2010
Miercuri, 01 Septembrie 2010 11:28

   Consiliul Local al municipiului Fetesti s-a intrunit joi la sediul Primariei pentru sedinta ordinara. Pe ordinea de zi s-au aflat noua proiecte de hotarari initiate de primarul municipiului Fetesti, ing. Gheorghe Catrinoiu.
   Aprobarea acordarii de suplimente salariale functionarilor publici numiti in functii publice de executie sau conducere in cadrul aparatului de specialitate al Primariei municipiului Fetesti a fost primul punct pe ordinea de zi aprobat de consilierii locali.
   Cadrul legislativ care sta la baza initierii si aprobarii acestei hotarari este Legea 330 / 2009 prin care, la propunerea ordinatorului principal de credite , consiliile locale pot hotara acordarea de suplimente salariale functionarilor publici, egale cu pana la diferenta dintre salariul de baza prevazut pentru functiile publice teritoriale si salariul de baza prevazut pentru functiile publice locale in care au fost numiti, cu obligativitatea ca veniturile proprii ale bugetului local, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale sa fie mai mari sau egale cu cheltuielile de personal alocate pentru autoritatile executive, deliberative si aparatul de specialitate al primarului, a declarat edilul Fetestiului, Gheorghe Catrinoiu.
   Suplimentele salariale nu sunt considerate drepturi salariale si se acorda in exercitiul financiar curent, incepand cu data de 01.07.2010.
   Referitor la conditia instituita de actul normativ, trebuie mentionat faptul ca veniturile proprii exclusiv sumele pentru echilibrare ale bugetului local pe anul 2009, in suma de 14,485,074 lei sunt mai mari decat cheltuielile cu personalul efectuate in acelasi an in suma de 3.017.11 lei.

   Un alt punct al sedintei ordinare  a fost ajustarea tarifelor de transport in comun practicate de SC TRANSBUS SA Fetesti.
   Societatea a justificat cresterea pretului prin majorarea TVA de la 19 la 24%, costul ridicat la carburanti (scumpirea acestora) si cresterea cursului de schimb leu – euro cu aproximativ 25%, toate acestea reprezentand costuri suplimentare ale cheltuielilor de exploatare.
Noile tarife practicate de catre TRANSBUS, de la 01.09.2010 sunt:
• Bilet cu 1 calatorie ruta Gara – Buliga – 1.7 lei ;
• Bilet cu 1 calatorie ruta Gara – Colonisti – 1 leu;
• Bilet cu 1 calatorie ruta Gara – Vlasca – 1.3 lei ;
• Abonament lunar nominal cu numar nelimitat de calatorii – 48 lei;
• Abonament lunar nominal valabil in zilele lucratoare (luni – vineri) – 42 lei.

   Aprobarea platii pentru serviciile de consultanta aferente proiectului „Noi capacitati de producere  a energiei termice prin valorificarea surselor de energie  regenerabila pentru Spitalul municipal Fetesti si Scoala nr. 1 din Fetesti Oras”, a fost un alt proiect pe ordinea de zi.
   Valoarea cheltuielilor considerate eligibile este de 2.115.895,72 lei.
   Proiectul are urmatoarea structură a surselor de finanțare:
• Contributia Bugetului de Stat asigurata din Fondul pentru Mediu – 80%
• Contributia Bugetului Local – 20% , la care se adauga si valoareaTVA – ului pentru toata suma.
   Cei 75.694,19 lei (TVA inclus), care au facut obiectul proiectului de hotarare, provin din sumele obtinute din vanzarea cabinetelor medicale (in conformitate cu prevederile OUG 68 / 2008).
 

    PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
ing. Gheorghe Catrinoiu

 
COMUNICAT - Marire Impozit
Luni, 16 August 2010 12:38

   Începând cu data de 01.07.2010 s-a majorat impozitul ce se aplică autoturismelor cu o capacitate cilindrică mai mare de 2000 cmc, prin O.U.G. 59 / 30.06.2010 pentru modificarea legii 571 / 2003 privind Codul Fiscal.
   Astfel pentru un autoturism cu o capacitate cilindrică de 2001 cmc  impozitul va fi de 792 lei / an, iar pentru cele cu capacitatea de 3000 cmc acesta este de 4350 lei / an.
   Pentru acest an termenul de plată al diferenţelor rezultate în urma aplicării prevederilor actului normativ este de 31 decembrie.
   Primarul Municipiului Feteşti dl. Gheorghe Catrinoiu, a declarat că posesorii de autoturisme care achită integral diferenţa de impozit până la data de 30 septembrie anul curent, vor beneficia de bonificaţia de 10 % stabilită prin HCL.
   Totodată s-a modificat şi cota cu care se majorează impozitul pe clădirile ce aparţin persoanelor fizice care deţin 2 sau mai multe proprietăţi după cum urmează:
• 65% pentru prima clădire in afara celei de la adresa de domiciliu;
• 150% pentru a II a;
• 300% pentru a III a şi următoarele proprietăţi în afara celei de domiciliu.
   Persoanele fizice care se regăsesc în situaţiile de mai sus au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiilor publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelate clădiri, a mai precizat primarul Municipiului Feteşti dl. Gheorghe Catrinoiu.
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
ing. Gheorghe Catrinoiu

 
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Fetesti 2010-2020
Miercuri, 28 Iulie 2010 15:07

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Fetesti 2010-2020 (format .pdf - pentru vizualizare este necesar sa aveti instalat Adobe Reader)

 

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Fetesti 2010-2020
Ultima actualizare ( Marţi, 15 Noiembrie 2016 21:16 )
 
Anunt 49P/04.08.2010
Miercuri, 04 August 2010 15:50

Catre
Domnul Caras Constantin
mun. Fetesti, str. Calarasi, nr. 8-10,
jud. Ialomita

Raspuns la adresa nr. 49/P/27.07.2010 (format .pdf)

 
Anunt public 100A/04.08.2010
Miercuri, 04 August 2010 15:44

   Primaria Municipiului Fetesti, titular al proiectului  “Actualizare P.U.G. Municipiul Fetesti” anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului si depunerii solicitarii la A.P.M. Ialomita si ARPM Pitesti de obtinere a avizului de mediu pentru planul sus mentionat.
   Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul A.P.M. Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1 si la A.R.P.M. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, in zilele de luni-joi, intre orele 8,00-16,30 si vineri 8,00–14,00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, sediul A.P.M. Ialomita si A.R.P.M. Pitesti in termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.

Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

Anunt public 100A/04.08.2010 (format .doc)

 
Anunt public 96A/29.07.2010
Joi, 29 Iulie 2010 12:36
 Primaria Municipiului Fetesti, titular al planului urbanistic zonal "Actualizare P.U.G. Municipiul Fetesti" anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului si depunerii solicitarii la A.P.M. Ialomita si ARPM Pitesti de obtinere a avizului de mediu pentru planul sus mentionat.
   Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1 si la A.R.P.M. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri 8.00-14.00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Ialomita si A.R.P.M. Pitesti in termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.
Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

Anunt public 96A/29.07.2010 (format .pdf)

 
COMUNICAT - LICITATIE
Luni, 26 Iulie 2010 13:34

   Primarul municipiului Fetești, dl. Gheorghe Catrinoiu a participat joi 22.07.2010, ora 13.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța la deschiderea ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achiziție servicii „Asistență Tehnică pentru Reabilitarea și Modernizarea Sistemului de Alimentare cu Apă și Canalizare în Regiunea Constanța – Ialomița.”
   Procedura aleasă a fost cea de „ licitație deschisă”, în conformitate cu  OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.
   La licitația de joi au participat cinci ofertanți.
   Proiectul „Asistență Tehnică pentru Reabilitarea și Modernizarea Sistemului de Alimentare cu Apă și Canalizare în Regiunea Constanța – Ialomița” care va fi implementat la Fetești are urmatoarea structură a surselor de finanțare:
• Grant Uniunea Europeana: 85%;
• Contributia Bugetului de Stat: 13%;
• Contributia Bugetului Local: 2%.
Investiția de aprox 22 mil euro, presupune executarea următoarelor lucrari:
• Reabilitarea unei surse de apă (frontul vechi de captatare) prin înlocuirea conductei de transport apă brută (din azbociment, cu lungimea de aprox. 5km) cu conducta din PEHD si desnisiparea celor 10 foraje;
• Reabilitarea a 15,5 km de rețea de distribuție apă potabilă în cartierul Fetești Oraș (înlocuirea conductei vechi din oțel, fontă sau azbociment, cu conductă din PEHD) și refacerea tuturor branșamentelor aferente;
• Construirea a 80 km de rețea de canalizare pentru cartierele Gară, Coloniști, Vlașca si Fetești Oraș;
• Construirea unei stații de epurare modernă;
• Construirea a 9 stații de pompare apă uzată locale, datorită configurației dificilă a terenului si împartirii localității pe cartiere distincte.
   Durata de implementare a proiectului este de 48 luni de la demararea lucrărilor.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
ing. Gheorghe Catrinoiu

 
ANUNT - Loturi Legea 15/2003
Luni, 26 Iulie 2010 13:36
   Va facem cunoscut ca Primăria Municipiului Feteşti deţine momentan 28 de loturi de teren in suprafaţă de 300 mp în zona Buliga si 9 loturi în zona Spital care se atribuie gratuit tinerilor având vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani conform Legii 15 / 2003.
   De prevederile acestei legi beneficiază o singură dată tinerii care nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care solicita atribuirea în folosinţă a unui teren, cât si în alte localităţi.
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior41424344454647484950UrmătorSfârşit »

Pagina 46 din 50
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
WIFI4EU
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 13-10-2020.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive