Home
20 . 10 . 2020
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt Public 153A/24.11.2010
Miercuri, 24 Noiembrie 2010 22:40

   Primaria Municipiului Fetesti, titular al planului urbanistic zonal "P.U.Z. Zona Centrala Municipiul Fetesti" anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului si depunerii solicitarii la A.P.M. Ialomita si ARPM Pitesti de obtinere a avizului de mediu pentru planul sus mentionat.
   Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1 si la A.R.P.M. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri 8.00-14.00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Ialomita si A.R.P.M. Pitesti in termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.

Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

 
Comunicat - Reabilitare Strazi Municipiu
Vineri, 19 Noiembrie 2010 16:49

   Primăria municipiului Fetești este foarte aproape de a implementa proiectul ”Reabilitare Străzi în municipiul Fetești”, deoarece studiul de fezabilitate a fost finalizat.
   Prin această investiție se urmărește reabilitarea și modernizarea a 20 de străzi din localitate, și anume: Portului, Carpați, Tineretului, Ceahlăului, Grâușor, Vasile Lupu, General Averescu, Liviu Rebreanu, Ion Slavici, Panait Iastrati, Aleea Vilelor, Armatei, 22 Decembrie, Prelungirea Grâușor, Vasile Alecsandri, Constantin Brâncoveanu, Unirii, Mircea cel Mare, Toamnei și Soarelui.
   Primarul municipiului Fetești, dl. Gheorghe Catrinoiu, inițiatorul proiectului, a declarat că “ prin reabilitarea celor 20 de străzi, se urmărește îmbunătățirea condițiilor și standardelor de muncă a locuitorilor orașului ce își desfășoară activitatea pe teritoriul administrativ al localității, sprijinirea activităților economice și turistice , prin realizarea unei infrastructuri moderne, ameliorarea calității mediului, eliminarea producerii de pagube materiale din cauza inundării proprietăților limitrofe și diminuarea surselor de poluare.”
   Lucrările propuse constau în:
- refacerea capacității portante a complexului rutier;
- amenajare sistem rutier;
- amenajare acostamente;
- asigurarea scurgerii apelor pluviale;
- amenajarea drumurilor laterale;
- consolidare corp drum;
- realizare trotuare pietonale;
- montare parapet metalic de protecție.
C   omplexul de lucrări are ca scop asigurarea unui drum cu parametrii optimi pentru desfășurarea unui trafic în condiții de siguranță și confort, pe toată perioada anului fără restricții.
   Edilul Feteștiului a mai precizat că ” valoarea totală estimată a proiectului este de 3.046.650 Euro și se va derula prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.”

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
ing. Gheorghe Catrinoiu

 
Anunt public 149A/19.11.2010
Vineri, 19 Noiembrie 2010 16:42

   Primaria Municipiului Fetesti, titular al planului urbanistic zonal "P.U.Z. Zona Centrala Municipiul Fetesti" anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului si depunerii solicitarii la A.P.M. Ialomita si ARPM Pitesti de obtinere a avizului de mediu pentru planul sus mentionat.
   Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1 si la A.R.P.M. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri 8.00-14.00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Ialomita si A.R.P.M. Pitesti in termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.
Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

 

 
INFORMARE Nr.143A/12.11.2010
Luni, 15 Noiembrie 2010 11:53

   Aceasta informare este efectuata de ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU IALOMITA, cu sediul in Buzau, str. Bucegi, nr. 20 bis, tel. 0238/725446, 725447, 725448, Fax 0238/427237, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza care are in derulare procedura de avizare a documentatiei „Actualizare P.U.G. in Municipiul Fetesti”, in conformitate ce prevederile Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si ale Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Ca rezultat al acestei masuri se va emite avizul de gospodarire a apelor pentru acest plan urbanistic general actualizat.
   Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului: Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A, et. II – IV, jud. Ialomita, tel. 0243/364410, fax: 0243/361206, Serviciul Urbanism (et. III, cam. 10), dupa data de 15.11.2010.

Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

 
Comunicat - Sedinta Ordinara 28.10.2010
Miercuri, 03 Noiembrie 2010 16:46

   Consiliul Local al municipiului Fetești s-a întrunit joi, 28 octombrie, la sediul Primăriei pentru ședința ordinară. Pe ordinea de zi s-au aflat 13 proiecte de hotarari inițiate de primarul municipiului Fetești, ing. Gheorghe Catrinoiu.
   Stabilirea impozitelor și taxelor locale în municipiul Fetești pentru anul 2011 a fost unul dintre cele mai importante proiecte de pe ordinea de zi, pe care consilierii locali l-au aprobat.
   Astfel, în anul fiscal 2011 structura şi cotele impozitelor, taxelor şi altor contribuţii sunt în concordanţă cu cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 956/2009, act normativ care stabileşte valori majorate pentru o parte a obligaţiilor fiscale datorate către bugetul local. Majorarea care operează este în medie de 20 de procente.
   Având în vedere contextul socio-economic actual precum şi perioada de criză care este resimţită acut îndeosebi de persoanele fizice, pentru taxele şi impozitele care sunt stabilite exclusiv prin hotărâre a consiliului local şi nu fac, obiectul reglementării introduse prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2009, acestea se vor păstra la nivelurile stabilite pentru anul 2010.
   Noutatea pentru anul 2011 o constituie instituirea taxei pentru folosirea tramei stradale absolut necesară având în vedere distrugerea covorului asfaltic, poluarea, etc., taxe pentru ocuparea temporară a domeniului public, pentru instalare panouri publicitare, pentru publicitate vizuală și sonoră efectuate de pe mijloace de transport, si pentru publicitatea vizuală.
   De asemenea, pentru obligaţiile fiscale care sunt stabilite prin aplicarea unei cote adoptate prin hotărârea de consiliu la o valoare existentă, cum este cazul impozitului pe clădiri pentru persoanele juridice, aceste cote au fost menţinute.
   Sistemul de bonificaţii acordate pentru plata integrală anticipată până la data de 31 martie 2011 a impozitului pe clădiri, teren şi/sau mijloace de transport va fi acelaşi ca şi pentru anul 2010, respectiv 10% pentru persoanele fizice (cota maximă permisă de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal).

   În ședința ordinară a fost votat și proiectul privind rectificarea bugetului local  și modificarea listei de investiții anexa la bugetul local pe anul 2010.
   Astfel, conform prevederilor H.G. Nr.977/2010 prin care se aprobă repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spaţiul rural, Primăriei Municipiului Feteşti i s-au alocat 147.000 lei pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural.
 De asemenea, ca urmare a încheierii derulării Programului PHARE 2006, "Reabilitare alimentare cu apă în cartierul Feteşti- Gară etapa I " și a primirii de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în contul fondului de rulment, a TVA- ului aferent proiectului, a fost aprobată rectificarea bugetului conturilor extrabugetare cu suma de 794.686 lei, atât pe partea de venituri cât și pe partea de cheltuieli. Astel, din aceste fonduri se vor finaliza unele obiective de investiții de interes local care au fost demarate în acest an:
- Sc 5 clădire nouă + instalaţie termică =  245.000 lei;
- Extindere alimentare cu energie electrică str. Cătinei = 192.000 lei;
- SF și consultant modernizarea capacităţilor de producţie a energiei regenerabile = 150.000 lei;
- Cofinanțare programe europene = 132.686 lei
-  Noi capacități de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru Școala nr.l și Spital = 75.000 lei.

 Un alt punct al sedintei ordinare  a fost analiza dosarelor depuse în conformitate cu Legea 15/2003.
 Nouă tineri feteșteni au acum locurile pentru construirea unei locuințe poprietate personală.
 Compartimentul tehnic și Urbanism va urmări respectarea prevederilor Legii 15/2003, de către beneficiarii suprafețelor de teren.

  Din cele 13 proiecte de hotărâri, 12 au primit aviz favorabil din partea aleșilor locali, iar unul a fost respins.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
ing. Gheorghe Catrinoiu

 
Comunicat - ajutoare
Marţi, 12 Octombrie 2010 19:50

   În perioada 18 – 28 octombrie, între orele 1000 - 1500, Primăria municipiului Fetești, distribuie ajutoarele alimentare care provin din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România.
 Categoriile de persoane care vor beneficia de ajutoarele alimentare sunt următoarele:
• Familiile și persoanele singure care au stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416 / 20001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
• șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj acordată  potrivit prevederilor Legii nr. 76 / 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
• pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei / lună;
• persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, neinstituționalizate.
 De asemenea, o persoană beneficiază de ajutor – produse alimentare – o singură dată în cadrul planuluiși pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia  îi aparține la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă se regăsește la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus.
 Ajutoarele vor fi distribuite pe categorii și zone după cum urmează:

Citeşte mai mult...
 
Anunt public 128A
Vineri, 08 Octombrie 2010 13:55
   Primaria Municipiului Fetesti avand sediul in municipiul Fetesti, jud. Ialomita, titular al planului "Actualizare P.U.G. Municipiul Fetesti" anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
   Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges sau A.P.M. Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, jud. Ialomita, de luni pana joi intre orele 9.00-11.00.
   Observatii/comentarii si sugestii se primesc la sediul A.R.P.M. Pitesti sau la A.P.M. Ialomita, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.
Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt public 17805
Marţi, 05 Octombrie 2010 18:29

   Primaria Municipiului Fetesti avand sediul in municipiul Fetesti, jud. Ialomita, titular al planului "Actualizare P.U.G. Municipiul Fetesti" anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
   Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges sau A.P.M. Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, jud. Ialomita, de luni pana joi intre orele 9.00-11.00.
   Observatii/comentarii si sugestii se primesc la sediul A.R.P.M. Pitesti sau la A.P.M. Ialomita, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.
Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

Anunt public 17805/05.10.2010 (format .pdf)

 
Comunicat - Campanie Ecologizare
Marţi, 28 Septembrie 2010 14:10

   Primaria si Consiliul Local Fetesti, în colaborare cu Asociația EcoAssist, instituțiile de invățământ, ONG-urile și 5 societăți comerciale din localitate au derulat campania de curățenie în data de 25 septembrie 2010, desfășurată în cadrul proiectului „Let’s do it, Romania!”.
   În cadrul campaniei au participat activ și angajații administrației locale, ce s-au ocupat de salubrizarea zonei GSPD – picior pod „Autostrada Soarelui”. În total 945 de voluntari au colectat selectiv deșeurile din următoarele zone:

Citeşte mai mult...
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior41424344454647484950UrmătorSfârşit »

Pagina 45 din 50
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
WIFI4EU
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 13-10-2020.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive