Home
20 . 10 . 2020
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
ANUNT - Sezon Rece (Nr. 19512 din 01.11.2010)

   Având în vedere că în perioada sezonului rece se produc fenomene meteorologice periculoase( ninsori abundente și viscol), Comandamentul de Iarnă al municipiului Feteşti a hotărât unele măsuri, care să asigure condiţii optime de desfăşurare a activităţilor socio-economice pe raza municipiului Feteşti.
   În acest sens aducem la cunoştinţa populaţiei municipiului, următoarele:
• Se interzice parcarea mijloacelor auto pe drumurile publice, în scopul de a permite mijloacelor de intervenţie să asigure degajarea acestora de căderile de zăpada depuse;
• Unităţile comerciale si instituţiile sunt obligate să cureţe zăpada și gheața de pe trotuare și zonele adiacente acestora;
• Asociaţiile de locatari si persoanele fizice sunt obligate să cureţe zăpada și gheața de pe trotuare și zonele adiacente, precum și rigolele și şanţurile de scurgere a apei.

   În caz de nerespectare a acestor oblgații se vor aplica măsurile contravenţionale prevăzute în H.C.L. nr. 62/2008.

PREȘEDINTELE C.L.S.U. FETEȘTI
PRIMAR,
Ing. Gheorghe CATRINOIU

 
Rapoarte de evaluare
Joi, 27 Ianuarie 2011 00:24

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2010

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2010

 
DECLARATIE - nr. 12A/25.01.2010
Marţi, 25 Ianuarie 2011 20:19

In conformitate cu art. 33, punctul b din HG. Nr. 1076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, titularul  planului “Actualizare Plan urbanistic general (PUG) municipiului Fetesti”, judetul Ialomita, pune la dispozitia autoritatilor care au fost implicate in procedura, cat si publicului interesat urmatoarele:
a) Forma aprobata a Planului Urbanistic;
b) Modalitatea in care au fost respectate cerintele de protectia a mediului, respectiv integrarea lor in PUG:
- protejarea factorului de mediu “aer” - cresterea calitatii aerului;
- protejarea factorului de mediu “apa”- cresterea calitatii apelor de suprafata si subterane, reducerea riscului de eutrofizare a acestora, controlul calitatii apei evacuate din locuintele de vacanta prin dotarea cu instalatii de epurare a apelor uzate;
- protejarea factorului de mediu “sol” – cresterea treptata si continua a calitatii solului prin planificarea si cnstructia de depozite conforme si statii de transfer concomitent cu inchiderea depozitelor neconforme din mediul rural, conform prevederilor HG. 394/2005, privind depozitarea deseurilor;
- biodiversitate – prin repunerea in circuitul natural a habitatelor afectate de locuinte de vacanta, concomitent cu constanta de depozitare conforme si statii de transfer c vor avea un impact redus asupra factorilor de mediu pe durata de folosire;
- cresterea calitatii vietii prin scaderea semnificativa a elementelor generatoare de disconfort (olafctiv, peisagistic),  precum si prin eliminarea vectorilor de transmitere a unor boli datorita scaderii semnificative a populatiilor de pasari, rozatoare si insecte caracteristice actualelor depozite de deseuri.


Publicul a fost consultat in cadrul dezbaterii publice si a fost informat prin anunturile publice ale etapelor de procedura parcurse. Pe parcursul procedurii nu au existat sesizari ale publicului interesat.
Autoritatile implicate in procedura, membre ale grupului de lucru, si-au exprimat opinia in cadrul comitetului special constituit.
Alternativa de plan aleasa prezinta cele mai bune masuri pentru prevenire: reducerea si compensarea efectelor adverse asupra mediului in urma implementarii PUG – ului, in conditii de maxima eficienta ecomonica.
Raportul de mediu, intocmit de catre SC HEXON ENGINEERING SRL Campina, a evidentiat faptul ca implementarea planului nu va avea un impact negativ asupra mediului, ci dimpotriva, PUG-ul va ajuta la rezolvarea problemelor de mediu din regiune.
Implementarea PUG-ului va avea efecte semnificative directe, pozitive, asupra tuturor factorilor de mediu, in consecinta, este de asteptat ca interferenta elementelor sa aiba consecinte de asemenea pozitive, fie concomitent, fie prin acumulare in timp.


c) Modul in care se va realiza monitorizarea efectelor PUG-ului:
- monitorizarea anuala a obiectivelor si tintelor;
- evaluarea progresului obiectivelor si tintelor;
- monitorizarea datelor de baza pentru prognoza;
- identificarea intarzierilor si a deficientelor in implementarea planului;
- actiuni recomandate privind imbunatatirea implementarii planului;
- publicarea raportului de monitorizare anuala a planului;
- publicarea, daca este necesar, a unor studii speciale.

Prezenta declaratie a fost afisata la sediul primariei municipiului Fetesti, jud. Ialomita.

 
ANUNT - Anchete ANL
Marţi, 18 Ianuarie 2011 09:35

   Cererile pentru locuinte ANL inregistrate pana la 31.12.2010 vor participa la anchetele sociale, iar cele inregistrate dupa aceasta data vor ramane in evidenta si vor participa la anchetele ce vor fi anuntate din timp.

Primar,
Ing.Catrinoiu Gheorghe

 
IMPORTANT!
Miercuri, 12 Ianuarie 2011 15:00

   Din luna ianuarie 2011, conform articolului II din legea 276 / 2010, drepturile de ajutor social si toate drepturile restante pana la 31 decembrie 2010, nu se mai platesc de catre Primaria Municipiului Fetesti, ci vor fi virate de catre Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Ialomita, strada Lacului, nr. 10, Slobozia cu mandat postal pe adresa fiecarui beneficiar.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Ing. Gheorghe Catrinoiu

 
Rezultat
Marţi, 11 Ianuarie 2011 12:27

REZULTATUL EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER
PERSOANA FIZICA LA SPITALUL MUNICIPAL FETESTI, DIN DATA DE 10.01.2011

 

 

  
NR. CRT.NUMELE SI PRENUMELEADMIS/RESPINS
1.BARCARI STELIANADMIS

   

COMISIA DE CONCURS
PRESEDINTE,
EC. DUGALA NICOLAE

 
Comunicat Boboteaza
Vineri, 07 Ianuarie 2011 11:35

   Primăria și Consiliul Local Fetești, la inițiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, cu sprijinul partenerilor, au organizat joi 06.01.2011 acțiuni specifice  sărbătorii de Bobotează.


   Manifestările au început în jurul orei 11 cu “botezul” cailor la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, după care participanții s-au deplasat la Stadionul din Parcul Mare, unde au avut loc trei probe și anume: „Cel mai frumos atelaj” (17 concurenți), Cal și călăreț” (13 concurenți) si “Tracțiune” (7 concurenți).
   Câștigătorii celor trei probe au fost:
• I. „Cel mai frumos atelaj”: - Locul I – Gabi Zanet;
                                                  - Locul II – Popescu Marin;
                                                  - Locul III – Ureche Marius;
• II. „Cal și călăreț”: - Locul I – Gabi Zanet;
                                     - Locul II – Tocilă Valentin;
                                     - Locul III – Georgescu Ionuț;
• III. „Tracțiune” ( au tras atelajul + un tractor): - Câștigător – Călușaru Vali (19,96 secunde -  50 m pe zăpadă)
   Juriul a fost format din cinci consilieri locali  (Sima Ion, Gheorghiu Alexandru, Dugală Nicolae, Șoldan Gheorghe și Tîra Gheorghe) și un reprezentant al Hergheliei Jegălia (Măciucă Gheorghe).
   Premiile au constat în harnașamente pentru cai și diplome.
   În afara concursului au participat cu jochei, cai și un atelaj hipo reprezentanții Hergheliei Jegălia.
   Concurenții si spectatorii s-au deplasat, după aceea, la Brațul Borcea (lângă Poliția de Frontieră) pentru aruncarea și scoaterea crucii din apă. Dintre cei patru tineri care au cutezat să se arunce în apa rece ca gheța, după crucea aruncată de către preot, Constantinescu Alexandru Adrian a fost cel care a reușit să o prindă. Acesta și alți doi tineri au fost premiați.
  De asemenea, în Parcul Trandafirilor din cartierul Fetești Oraș a avut loc și proba de viteză pe distanța de 1000 m.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
ing. Gheorghe Catrinoiu
 
ANUNT - CONCURS OCUPARE FUNCTIE MANAGER
Miercuri, 08 Decembrie 2010 09:27

SPITALUL MUNICIPAL FETESTI
      JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE


ANUNT


   Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Fetesti organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Manager persoana fizica.
   Concursul se va desfasura in perioada 10-13 ianuarie 2011,  la sediul Spitalului Municipal Fetesti , judetul Ialomita, dupa cum urmeaza:
- 10.01.2011 – test grila , orele 13,00
- 13.01.2011– prezentarea proiectelor de management,orele13,00-20,00
                  Criteriile de selectie a candidatilor persoane fizice constau in indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
1. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta;
2. sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
3. au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
4. nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
5. sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
6. nu au varsta de pensionare, conform legii.
               Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
1. cererea de inscriere;
2. copia actului de identitate;
3. copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;
4. copia legalizata a documentelor care atesat absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau in management sanitar, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
5. curriculum vitae;
6. copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate etc. in domeniul managementului sanitar;
7. adeverinta care atesat vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca, certificate “in conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii;
8. cazierul judiciar;
9. adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
10. declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu securitatea inainte de anul 1989;
11. declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarire penala asupra sa;
12. copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;
13. proiectul de management realizat de candidat;
14. chitanta de plata a taxei de participare la concurs.
                  Cunatumul taxei de participare la concurs este de 500 lei si va putea fi achitata la casieria spitalului sau in contul:RO13TREZ3925041XXX000057 deschis la Trezoreria Fetesti (cod fiscal: 4365220).                  
                  Dosarele de inscriere vor fi depuse la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Fetesti, str.Calarasi, nr.475, in perioada 08.- 29.12.2010.
                  Bibliografia de concurs, Temele-cadru pentru proiectul de management si Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica sunt afisate pe site-ul si la sediul Spitalului Municipal Fetesti si pe site-ul Primariei Municipiului Fetesti.

Consiliul de Adnministratie
al Spitalului Municipal Fetesti 

 

 
Anunt de Mediu 154A/26.11.2010
Vineri, 26 Noiembrie 2010 21:42

   Primaria Municipiului Fetesti, jud. Ialomita, anunta publicul interesat asupra finalizarii raportului de mediu si organizarea sedintei de dezbatere publica pentru "Actualizare Plan Urbanistic General - municipiul Fetesti" jud. Ialomita.
   Raportul de mediu poate fi consultat la sediul APM Ialomita, municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, judetul Ialomita sau ARPM Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, in zilele de luni - vineri, intre orele 9 - 13.
   Documentatia se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu conf, HG nr. 1076/2007.
Sedinta de dezbatere publica va avea loc in data de 10.01.2011, la ora 12.00, la sediul Primariei municipiului Fetesti, judetul Ialomita.
I   nformatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la:
- APM Ialomita, municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, judetul Ialomita, in zilele de luni - vineri, intre orele 9 - 13.
- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, tel. 0248/213099, fax 0348/401993, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , http://www.arpmsm3.ro/;
   Observatiile piblicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare la sediul ARPM Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges si la sediul APM Ialomita, municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, judetul Ialomita, pana la data de 10.01.2011.

Primar,
Ing. Gheorghe Catrinoiu

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior41424344454647484950UrmătorSfârşit »

Pagina 44 din 50
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
WIFI4EU
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 13-10-2020.
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive